Giáo trình lập trình hướng đối tượng

Tổng hợp 5 giáo trình lập trình hướng đối tượng cho newbie

Bạn là một newbie? Bạn đang tìm giáo trình lập trình hướng đối tượng để tự học hoặc bổ sung kiến thức? Bạn không tìm thấy giáo trình biên soạn bằng tiếng Việt? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp 5 giáo trình lập trình hướng đối tượng cho newbie tin chắc rằng sẽ vô cùng hữu ích.

Lập trình hướng đối tượng là gì?

Lập trình hướng đối tượng là một kỹ thuật lập trình. Cho phép lập trình viên tạo ra các đối tượng trong code. Trừu tượng hóa các đối tượng thực tế trong cuộc sống. Hướng tiếp cận này hiện đang rất thành công. Nó đã trở thành một trong những khuôn mẫu phát triển phần mềm. Đặc biệt là các phần mềm cho doanh nghiệp.

Khi phát triển ứng dụng sử dụng OOP. Chúng ta sẽ định nghĩa các lớp (class) để mô hình các đối tượng thực tế. Trong ứng dụng các lớp này sẽ được khởi tạo thành các đối tượng. Và trong suốt thời gian ứng dụng chạy, các phương thức (method) của đối tượng này sẽ được gọi.

5 giáo trình lập trình hướng đối tượng dành cho newbie

Giáo trình C++ và lập trình hướng đối tượng PDF

Bộ tài liệu “Giáo trình C++ và lập trình hướng đối tượng PDF” của Gs. Phạm Văn Ất. Được trình bày một cách hệ thống các khái niệm của lập trình hướng đối tượng. Nó được cài đặt trong C++ như: lớp, đối tượng, sự thừa kế, tính tương ứng bội và các khả năng mới trong xây dựng. Sử dụng hàm như đối tham chiếu, đối mặc định, hàm trùng tên, hàm toán tử. Có một số vấn đề còn ít được biết đến như cách xây dựng hàm với số đối bất định trong C cũng sẽ được giới thiệu.

Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng gồm 10 chương 

Chương 1. C++ và lập trình hướng đối tượng

Chương 2. Hàm trong C++

Chương 3. Khái niệm về lớp

Chương 4. Hàm tạo, hàm huỷ và các vấn đề liên quan

Chương 5. Dẫn xuất và thừa kế

Chương 6. Tương ứng bội và phương thức ảo

Chương 7. Các dòng tin (stream)

Chương 8. Đồ hoạ

Chương 9. Truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ

Chương 10. Một số chương trình hướng đối tượng trên C++

Tải tại đây

Giáo trình lập trình hướng đối tượng C# – ĐH Đà Lạt

Thêm một lựa chọn dành cho những bạn mới bắt đầu muốn tìm hiểu về OOP sử dụng ngôn ngữ C#. Giáo trình này được biên soạn bởi thạc sĩ Trần Thống của Đại học Đà Lạt. Nội dung chủ yếu của giáo trình là trình bày các kỹ thuật OOP sử dụng C# cùng với nhiều ví họa minh họa. Bên cạnh đó, giáo trình này cũng giải thích về những kỹ thuật trong thư viện  framework cũng như cách sử dụng chúng khi thiết kế phần mềm.

Giáo trình lập trình hướng đối tượng C# gồm 8 chương 

Chương 1: Giới thiệu C#

Chương 2: Căn bản C#

Chương 3: Cấu trúc điều khiển

Chương 4: Đối tượng và kiểu

Chương 5: Sự kế thừa

Chương 6: Sự ủy nhiệm, sự kiện và quản lý lỗi

Chapter 7: Quản lý bộ nhớ và con trỏ .

Chương 8: Chuỗi, biểu thức quy tắc và tập hợp

Tải tại đây

Giáo trình lập trình hướng đối tượng (OOP)

Về kiến thức, giáo trình giúp sinh viên nắm vững những nội dung chính như sau: lịch sử hình thành và phát triển của các phương pháp lập trình; Hiểu được các khái niệm cấu trúc nên phương pháp lập trình hướng đối tượng như lớp, đối tượng, tính đóng gói, thừa kế, đa hình, giao diện. Hiểu và sử dụng được ngôn ngữ lập trình C# trong phát triển phần mềm theo phương pháp hướng đối tượng; Sử dụng được các thư viện do Microsoft phát triển sẵn trên nền tảng .NET. 

Về kỹ năng, giáo trình giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng cơ bản: Có khả năng phân tích và mô hình hóa các vấn đề cần giải quyết theo cách tiếp cận hướng đối tượng; Có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để thực nghiệm phương pháp lập trình hướng đối tượng; Vận dụng được các thư viện do .NET cung cấp để phát triển phần mềm. 

Giáo trình lập trình hướng đối tượng (OOP) gồm 5 chương

Chương 1: Giới thiệu 

Chương 2: Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng 

Chương 3: Kế thừa, đóng gói 

Chương 4: Đa hình, trừu tượng 

Chương 5: Giao diện Tất cả các kiến thức trên nhằm giúp đạt hiệu quả Tối ưu cho mục tiêu của môn học lập trình hướng đối tượng. Mối tương quan giữa môn học và chương trình đào tạo. Các kiến thức, kỹ năng, thái độ học tập đòi hỏi người học phải tự rèn luyện, tự học, trao đổi thảo luận trong suốt quá trình học tập.

Tải tại đây 

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với C++ -Phùng Đức Hòa

Giáo trình “Lập trình hướng đối tượng với C++” nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm về các thành phần cũng như các bước xây dựng chương trình theo hướng đối tượng

Nội dung giáo trình gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng;

Chương 2: Lớp – Đối tượng;

Chương 3: Định nghĩa chồng toán tử;

Chương 4: Kế thừa

Chương 5: Khuôn mẫu (Template)

Ở Chương 1 trình bày về các phương pháp lập trình đã có và hiện đang được sử dụng rộng rãi. Cung cấp các khái niệm, các đặc trưng và ngôn ngữ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng. 

Chương 2 giới thiệu về lớp, đối tượng và các thành phần của lớp, đối tượng. Các cách thức tiếp cận bài toán và các thao tác cơ bản của lập trình hướng đối tượng. 

Chương 3,4,5 trình bày các khái niệm liên quan đến nạp chồng hàm. Định nghĩa chồng toán tử, các kiến thức kế thừa và xây dựng chương trình theo 107 thuật kế thừa. Kiến thức về khuôn mẫu trong thiết kế chương trình.

Tải tại đây

Tạm kết

Trong bài viết này chúng tôi đã tổng hợp 5 giáo trình lập trình hướng đối tượng cho newbie. Ngoài việc học qua tài liệu, bạn có thể tham khảo các kênh khác như youtube, các hội nhóm trên facebook. Các khóa học ngắn hạn hay trên các trang web. Học thì nên đi đôi với thực hành thì sẽ đẩy nhanh hiệu quả.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *