Giáo trình C cơ bản dễ hiểu và sử dụng phổ biến hiện nay

Tải miễn phí 5 giáo trình C cơ bản dễ hiểu và phổ biến hiện nay

Ngôn ngữ lập trình C là bước đầu cơ bản để học tiếp các ngôn ngữ lập trình khác: C++,C# hoặc Java. Tuy nhiên việc tiếp cận đối với nhiều bạn về ngôn ngữ C khá khó khăn. Nên sử dụng tài liệu, giáo trình nào để đạt hiệu quả. Và ở bài viết này, mình sẽ chia sẻ 3 giáo trình C cơ bản, dễ hiểu. Dù bạn là dân chuyên hay không chuyên về IT cũng sẽ dễ dàng. 

Ngôn ngữ lập trình C là gì?

Ngôn ngữ C là ngôn ngữ chương trình máy tính theo câu lệnh, thủ tục và theo mục đích chung được phát triển năm 1972 bởi Dennis M. Ritchie ở Bell Telephone lab để phát triển Hệ điều hành UNIX.

Ngôn ngữ C cùng với ngôn ngữ Java là những ngôn ngữ lập trình phổ biến hàng đầu, được sử dụng rộng rãi trong lập trình. ngôn ngữ C đã định hình phần nào toàn bộ ngành công nghiệp phần mềm hiện nay. Những hệ điều hành lớn Windows, Linux,…đều chịu ảnh hưởng từ ngôn ngữ C. Microsoft Windows được phát triển chủ yếu dựa trên ngôn ngữ lập trình C. Và đây được xem là hệ điều hành phổ biến trên thế giới.

Tải miễn phí giáo trình C cơ bản

Giáo trình lập trình C cơ bản

Giáo trình được đánh giá hay, khá đầy đủ nội dung cơ bản về lập trình C. Phù hợp với những bạn mới tiếp cận lập trình C. Giáo trình gồm 16 bài:

 • Bài 1: Ngôn ngữ lập trình và phương pháp lập trình
 • Bài 2: Làm quen lập trình C qua các ví dụ đơn giản
 • Bài 3: Các thành phần trong ngôn ngữ C
 • Bài 4: Nhập/ xuất dữ liệu
 • Bài 5: Cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện
 • Bài 6: Cấu trúc vòng lặp
 • Bài 7: Hàm
 • Bài 8: Mảng và chuỗi
 • Bài 9: Con trỏ
 • Bài 10: Các kiểu dữ liệu tự tạo
 • Bài 11: Tập tin
 • Bài 12: Đệ quy
 • Bài 13: Trình soạn thảo của Borland C
 • Bài 14: các hệ đếm
 • Bài 15: Biểu thức và phép toán
 • Bài 16: Một số hàm chuẩn thường dùng

Giáo trình kỹ thuật lập trình C – Phạm Văn Ất

Sách Kỹ thuật lập trình C từ cơ bản đến nâng cao của thầy Phạm Văn Ất là tài liệu lập trình C mà nhiều trường đại học hiện nay vẫn đang lấy làm tài liệu tham khảo cho môn học lập trình C. 

Giáo trình trình bày một cách hệ thống các khái niệm của lập trình hướng đối tượng được cài đặt trong C++ như: lớp, đối tượng, sự thừa kế, tính tương ứng bội và các khả năng mới trong xây dựng, sử dụng hàm như đối tham chiếu, đối mặc định, hàm trùng tên, hàm toán tử. Có một số vấn đề còn ít được biết đến như cách xây dựng hàm với số đối bất định trong C cũng sẽ được giới thiệu. Sách gồm 546 trang, có 18 chương và 13 phụ lục.

Nội dung mục luc giáo trình

Dưới đây là đề mục các chương của cuốn sách kỹ thuật lập trình C của thầy Phạm Văn Ất, mình liệt kê để các bạn có thể hình dùng được nội dung của sách:

 • Chương 1: Các khái niệm cơ bản
 • Chương 2: Hằng, biến và mảng
 • Chương 3: Biểu thức
 • Chương 4: Vào ra (Nhập xuất)
 • Chương 5: Các toán tử điều khiển
 • Chương 6: Hàm và cấu trúc chương trình
 • Chương 7: Cấu trúc (Kiểu struct)
 • Chương 8: Quản lý màn hình và cửa sổ
 • Chương 9: Đồ họa (thư viện graphics.h)
 • Chương 10: Thao tác trên các tệp tin
 • Chương 11: Lưu trữ dữ liệu & tổ chức bộ nhớ chương trình
 • Chương 12: Các chỉ thị tiền xử lý
 • Chương 13: Sử dụng ngắt trong C
 • Chương 14: Truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ
 • Chương 15: Hàm xử lý ngắt và chương trình thường trú
 • Chương 16: Âm thanh, âm nhạc
 • Chương 17: Lập trình theo thời gian, theo sự kiện và trò chơi
 • Chương 18: Giao diện giữa C và Assembler

Phụ lục giáo trình C cơ bản của tác giả Phạm Văn Ất

Ngoài ra, sách kỹ thuật lập trình C cơ sở và nâng cao của thầy còn bao gồm 13 phụ lục liên quan tới nội dung cuốn sách:

 1. Quy tắc xuống dòng và sử dụng khoảng trống khi viết chương trình
 2. Tóm tắt các hàm chuẩn của Turbo C
 3. Bảng mã ASCII
 4. Cài đặt Turbo C vào đĩa cứng (giờ có nhiều IDE/Text editor tốt hơn)
 5. Hướng dẫn sử dụng môi trường kết hợp Turbo C
 6. Hệ soạn thảo của Turbo C
 7. Dùng Menu Project dịch chương trình trên nhiều tệp
 8. Dịch chương trình theo chế độ dòng lệnh TCC
 9. Sửa lỗi cú pháp và gỡ rối chương trình
 10. Các mô hình bộ nhớ
 11. Danh sách các hàm của Turbo C theo thứ tự ABC
 12. Hàm với đối số bất định trong C
 13. Một số chương trình hữu ích (bắt phím, làm menu, vẽ đồ thị)

Giáo trình lập trình căn bản – Dương Văn Hiếu

Giáo trình C của tác giả Dương Văn Hiếu tương đối chi tiết và cơ bản. Giáo trình gồm 2 phần chính:

 • Phần I: Tổng quan về môn học
 • Phần II: Ngôn ngữ lập trình C

Ở phần I, chủ yếu sơ lược chung về môn học, giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Tại phần này, bạn sẽ nắm rõ được mục tiêu học và tổng quát về lập trình

Phần II, đi chuyên sâu hơn qua 10 chương:

 • Chương 1: Giới thiệu về ngôn ngữ C và môi trường TurBo C 3.0
 • Chương 2: Các thành phần cơ bản trong C
 • Chương 3: Các câu lệnh đơn trong C
 • Chương 4: Các lệnh có cấu trúc
 • Chương 5: Chương trình con
 • Chương 6: Kiểu mảng
 • Chương 7: Kiểu con trỏ
 • Chương 8: Chuỗi ký tự
 • Chương 9: Kiểu cấu trúc
 • Chương 10: Kiểu tập tin

Giáo trình PDF lập trình C 

Giáo trình với kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, giúp bạn dễ dàng tiếp cận với lập trình C.

 • Những bài tập thực tế giúp người đọc hình dung rõ hơn về công việc và có thể áp dụng được.
 • Các hàm, thuật toán code nâng cao.

Giáo trình gồm 2 chương:

 • Nền tảng bắt đầu lập trình C
 • Những kỹ thuật lập trình C

Giáo trình lập trình ngôn ngữ C Aptech pdf

Giáo trình giúp bạn phân biệt sự khác nhau giữa các câu lệnh, chương trình và phần mềm. Nắm được quá trình cấu thành C. Ngoài việc hiểu định nghĩa, khái niệm giải thuật (thuật toán). Bạn còn có thể vẽ lưu đồ, biết cách liệt kê các ký hiệu sử dụng trong lưu đồ. Cuối mỗi bài sẽ có các dạng bài tập, hệ thống lại lý thuyết, tóm tắt bài học rõ ràng.

Giáo trình gồm bài:

Bài 1: Các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ C

Bài 2: Biến và các kiểu dữ liệu

Bài 3:  Biến, toán tử và kiểu dữ liệu 

Bài 4: Toán tử và biểu thức

Bài 5: Toán tử và biểu thức tiếp theo

Bài 6: Nhập và xuất trong C

Bài 7: Điều kiện (1)

Bài 8: Điều kiện (2)

Bài 9: Vòng lặp

Tạm kết

Trên đây là một số giáo trình C cơ bản miễn phí. Nhìn chung những tài liệu này hỗ trợ tương đối tốt và đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cho người mới bắt đầu. Ngoài việc học thông qua các giáo trình, các group facebook về lập trình chất lượng cũng là nơi để học hỏi và trao đổi kiến thức hiệu quả hiện nay.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *