Tài liệu lập trình hướng đối tượng

Nguồn tham khảo tài liệu lập trình hướng đối tượng uy tín nhất

Bạn đang tìm giáo trình lập trình hướng đối tượng để tự học hoặc bổ sung kiến thức? Bạn không tìm thấy giáo trình biên soạn bằng tiếng Việt? Trong bài viết này, chúng ta cùng đến với những nguồn tham khảo tài liệu lập trình hướng đối tượng uy tín nhất. Có thể giúp ích cho các bạn đang cần.

Lập trình hướng đối tượng là gì? 

Lập trình hướng đối tượng là một kỹ thuật lập trình. Cho phép lập trình viên tạo ra các đối tượng trong code trừu tượng hóa các đối tượng thực tế trong cuộc sống. Hướng tiếp cận này hiện đang rất thành công. Nó đã trở thành một trong những khuôn mẫu phát triển phần mềm. Đặc biệt là các phần mềm cho doanh nghiệp.

Tại sao lại cần đến lập trình hướng đối tượng

Nếu như trước đây chúng ta lập trình với hướng thủ tục thì sẽ chia thành các hàm để xử lý. Giờ đây khi sử dụng hướng đối tượng thì chúng ta sẽ chia thành các đối tượng để xử lý.

Vì lập trình hướng đối tượng ra đời sau. Cho nên nó khắc phục được tất cả các điểm yếu của các phương pháp lập trình trước đó. Cụ thể nó có các ưu điểm sau:

 • Dễ dàng quản lý code khi có sự thay đổi chương trình.
 • Dễ mở rộng dự án.
 • Có tính bảo mật cao.
 • Có thể sử dụng mã nguồn, tiết kiệm tài nguyên.

Các đặc điểm của lập trình hướng đối tượng

Lập trình hướng đối tượng có 4 đặc điểm chính:

Tính đóng gói: Các dữ liệu và phương thức có liên quan với nhau được đóng gói thành các lớp để tiện cho việc quản lý và sử dụng.. Ngoài ra, đóng gói còn để che giấu một số thông tin và chi tiết cài đặt nội bộ để bên ngoài không thể nhìn thấy.

Tính trừu tượng: Khi viết chương trình theo phong cách hướng đối tượng. Việc thiết kế các đối tượng ta cần rút tỉa ra những đặc trưng chung của chúng rồi trừu tượng thành các interface 

Tính kế thừa: Lớp cha có thể chia sẻ dữ liệu và phương thức cho các lớp con, các lớp con khỏi phải định nghĩa lại, giúp chương trình ngắn gọn.

Tính đa hình: Là hiện tượng các đối tượng thuộc các lớp khác nhau có thể hiểu cùng một thông điệp theo các cách khác nhau. 

Gợi ý tài liệu tham khảo lập trình hướng đối tượng uy tín

Giáo trình C++ và lập trình hướng đối tượng PDF” của Gs. Phạm Văn Ất

Giáo trình này được trình bày một cách hệ thống các khái niệm của lập trình hướng đối tượng. Được cài đặt trong C++ như: lớp, đối tượng, sự thừa kế, tính tương ứng bội và các khả năng mới trong xây dựng. Sử dụng hàm như đối tham chiếu, đối mặc định, hàm trùng tên, hàm toán tử. Có một số vấn đề còn ít được biết đến như cách xây dựng hàm với số đối bất định trong C cũng sẽ được giới thiệu.

“Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng” gồm 10 chương và 5 phụ lục được trình bày khá khoa học. Các chương từ 1 đến 10 và cách giải thích tỉ mỉ và với gần 100 chương trình minh hoạ. Cung cấp cho bạn đọc các khái niệm, phương pháp và kinh nghiệm lập trình hướng đối tượng trên C++.

Chương 1. C++ và lập trình hướng đối tượng

Chương 2. Hàm trong C++

Chương 3. Khái niệm về lớp

Chương 4. Hàm tạo, hàm huỷ và các vấn đề liên quan

Chương 5. Dẫn xuất và thừa kế

Chương 6. Tương ứng bội và phương thức ảo

Chương 7. Các dòng tin (stream)

Chương 8. Đồ hoạ

Chương 9. Truy nhập trực tiếp vào bộ nhớ

Chương 10. Một số chương trình hướng đối tượng trên C++

Link 

Giáo trình môn lập trình hướng đối tượng – ĐH Đà Nẵng

Giáo trình này được biên soạn bởi cô Lê Thị Mỹ Hạnh. Giáo viên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) của Đại học Đà Nẵng. Nội dung được đúc kết ngắn gọn và dễ hiểu, bao gồm khái niệm về lập trình hướng đối tượng (object-oriented programming – OOP). Các đặc tính của OOP, cách thiết kế chương trình, sử dụng hàm và lớp template,…

Ngoài ra, ở cuối mỗi chương đều có bài tập và ví dụ minh họa, rất phù hợp cho những ai đang bắt đầu tìm hiểu về OOP. Điểm trừ của giáo trình này là giáo trình đã được biên soạn từ năm 2002. Nên có các kiến thức mới sẽ không được cập nhật và bổ sung vào giáo trình. Tuy nhiên đây vẫn là sự lựa chọn khá tốt cho những bạn muốn bắt đầu từ cơ bản.

 Link 

Tài liệu lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản

Nội dung bao gồm hai phần chính:

 • Phần thứ nhất: Lập trình nâng cao với C++. Bao gồm lập trình C++ với con trỏ và mảng. Các kiểu dữ liệu có cấu trúc cùng các thao tác vào ra trên tệp.
 • Phần thứ hai: Lập trình hướng đối tượng với C++. Bao gồm các định nghĩa và các thao tác trên lớp đối tượng. Ngoài ra còn tính kế thừa và tương ứng bội trong C++. Và cách sử dụng một số lớp cơ bản trong thư viện C++.

Nội dung gồm 7 chương:

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về các phương pháp lập trình.
 • Chương 2: Con trỏ và mảng.
 • Chương 3: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
 • Chương 4: Vào ra trên tệp
 • Chương 5: Lớp đối tượng
 • Chương 6: Tính kế thừa và tương ứng bội
 • Chương 7: Một số lớp quan trọng

           Link 

Tạm kết

Hi vọng với những nguồn tham khảo tài liệu lập trình hướng đối tượng uy tín nhất mà chúng tôi gợi ý. Có thể giúp ích cho các bạn. Ngoài việc đọc hiểu những giáo trình và tài liệu, các bạn còn cần phải vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế thì mới có thể trở thành lập trình viên chuyên nghiệp được.  Chúc các bạn thành công

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *